Elektronik och bowling

Vad är bowling?

bowling-658386_960_720Vad man brukar syfta på med “bowling” skiljer sig åt baserat på olika geografiska regioner. Det som i Sverige brukar kallas för “bowling”, bowling med tio käglor, är den vanligaste definitionen i USA och Kanada, medan begreppet “bowling” i Storbritannien mer syftar på “bowls” eller “lawn bowls”, en precisionssport som påminner mer om boule än den bowling vi svenskar är vana vid.

Bowlingens regler

Bowling, eller “ten-pin bowling” spelas på en bana med tio käglor som ska slås ner genom att man stående bakom en gränslinje rullar ett klot mot dem.

Varje match består av en serie på mellan tio och tolv uppställningar, där man har två försök på sig att slå ner samtliga käglor. Slår man ner samtliga käglor på första försöket slår man en “strike” och slår man ner samtliga käglor på andra försöket slår man en “spärr”. Om man överträder gränslinjen eller slår ner klotet i “bomrännorna” vid sidan av banan räknas slaget som noll poäng.

Det maximala resultatet man kan uppnå på en serie är 300 poäng, vilket Albert Nummelin lyckades med som första svensk år 1928.

Den moderna bowlingbanan

När klotet kommer en bit fram på banan bryter det en infraröd ljusstråle, vilket aktiverar en kontrollenhet för en så kallad “pinsetter” som ställer upp nya käglor.

En kamera tar ett foto på käglorna för att indikera vilka som står och vilka som är fällda. Informationen i detta foto skickas både till ett automatiskt poängsystem och till pinsettern, så att den vet vilka käglor som ska plockas upp. De stående käglorna plockas upp av pinsettern medan en mekanisk arm sveper de fällda käglorna förbi banänden.

I änden av banan finns ett rullband och en skiljevägg. Käglorna rullas in under skiljeväggen och in i ett hjul. Hjulet lyfter upp dem till ett rullband som i sin tur leder dem till en mekanism för att förbereda käglorna för nästa nya uppställning.

Klotet leds ut vid sidan av banan, där ett rullband leder det uppför en ramp och sedan, via ett spårsystem under banan, tillbaka till spelaren via tyngdkraften.