Elektroniken bakom bowling

Miljontals människor världen över spelar bowling och de flesta vet vad sporten innebär och hur den går till. Man kastar helt enkelt ett klot mot käglor och det gäller att få ner så många som möjligt, helst alla. Vad färre vet är hur tekniken bakom en bowlingbana fungerar. Vad händer exempelvis egentligen med klotet efter att det har försvunnit ner bakom käglorna? Och hur fungerar det med käglorna?

Bowling-lane-bumpersFörr i tiden var det personal på bowlingbanan som för hand ställde tillbaka käglorna efter varje omgång; det var ofta ungdomar som jobbade extra. Att utföra det arbetet för hand tog dock alldeles för lång tid och rastlöshet uppstod bland de spelande, dessutom var det farligt. Sedan cirka 50 år tillbaka sköts käglorna istället av en robot. Det finns många fördelar med denna robot: den drar lite energi, är billig i drift och utför jobbet snabbt och effektivt.

Framför käglorna finns det en sensor som läser av när klotet passerar, käglorna som fortfarande står upp lyfts upp och resterande klot dras ner bakom banan. Därefter registreras hur många käglor som återstår med hjälp av en kamera och data skickas och registreras därefter av poängtavlan. Efter att bowlingrundan är avklarad separeras kloten från käglorna i en maskin och käglorna lyfts till “armarna” genom en roterande maskin. Därefter släpps varje kägla ner i en behållare som känner av tyngden från varje kägla, då roterar den och ordnar plats för nästa kägla tills att behållaren är full. Behållaren är formad efter käglornas uppställning och ställer sedan ner käglorna igen på exakt samma plats, gång efter gång.

Vad gäller klotet så hissas det upp i en sorts hiss och släpps sedan ner i en ränna under bowlingbanan. Därefter rullar klotet hela vägen med hjälp av gravitationen fram till spelarna igen där den hissas upp genom en hjulkonstruktion.