Pinball och tekningen bakom

Ett av världens mest kända arkadspel genom tiderna är spelet Pinball. Spelet går i grunden ut på att en spelare får poäng genom slå runt en stålkula inom en lutande spelyta. Målet med spelet är att få så mycket poäng som möjligt, vilket görs genom att stålkulan rör vid olika objekt på spelytan. Stålkulan slås runt med hjälp av så kallade flippers, vilka sitter längst ner i spelytan. Mellan dessa flippers är ett hål, där om bollen faller igenom har spelaren förlorat omgången.

Hur fungerar pinball?

German_KISS_Pinball_machine_3För att starta en omgång Pinball krävs det att stålkulan sätts i spel, vilket görs genom att den läggs på en stålfjäder som spänns genom ett handtag på arkadspelet. När handtaget släpps sätts kulan i spel på spelplanen. Spelplanen är lutad tre till sju grader nedåt mot flippersen vilket gör att spelaren blir tvungen att använda dessa. Flippersen är i sin tur en eller flera mekaniskt, alternativ elektroniskt, styrda armar vilka rör på sig genom att spelaren använder knappar på arkadspelet. Dessa utgör grunden i spelet och är spelarens enda sätt att påverka hur stålkulan rör sig inne på spelplanen.

Utöver dessa funktioner finns flera objekt samt mekaniska eller elektroniska konstruktioner som gör att spelaren tar poäng och att stålkulan ändrar riktning. Exempelvis finns Bumpers, vilka är runda knoppar som gör att stålkulan knuffas utåt. En annan är Kickers vilka liknar Bumpers, men oftast är triangulära och sitter i bottnen av spelplanen och knuffar bollen horisontellt. På sidorna av ett Pinball spel är det även vanligt Slingshots återfinns, vilka har funktionen av en stålfjäder som spänns och skjuts uppåt, men där spelaren inte har möjligheten att påverka kraften i denna.

Till en början var Pinball maskiner mekaniskt styrda, men på 1970-talet introducerades den första elektroniskt styrda Pinball maskinen. Det innebar att elektromekaniska reläer ersattes med kretskort och digitala displayer. Detta genom att mikroprocessorer numera utgjorde styrningsfunktionen mellan en dators centrala processor (CPU) och integrerade kretsar (IC).